Νέα σύνθεση Δ.Σ. στη ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.

Η ΔΕΗ Α.Ε. ανακοινώνει ότι την Πέμπτη, 5 Σεπτεμβρίου 2019, εξέλεξε το νέο ΔΣ της, κατά 100% θυγατρικής της, εταιρείας ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε. που αποτελείται από τους εξής :

-Γεώργιος Στάσσης,

-Κωνσταντίνος Μαύρος,

-Αργύρης Οικονόμου,

-Ιωάννης Κοπανάκης,

-Σωτήρης Χατζημιχαήλ,

-Αλέξανδρος Πατεράκης,

-Νικόλαος Κούκης,

-Γεώργιος Σαραντόπουλος

-Δημήτριος Παπαγεωργίου.

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου ξεκινά στις 10.9.2019. Ως Πρόεδρος προτείνεται από την Γενική Συνέλευση ο κ. Γεώργιος Στάσσης και ως Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ο κ. Κωνσταντίνος Μαύρος.

Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2019