Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε. συμμετείχε την Τρίτη 13 Ιουνίου 2017 με εισηγητή τον Δρ. Δημήτριο Κανελλόπουλο στο Συνέδριο με τίτλο “Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας & Αγορές Ηλεκτρισμού της Νοτιοανατολικής Ευρώπης” που διοργάνωσε το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος με τη συμμετοχή της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) στις εγκαταστάσεις του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

Καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας» και τον διακριτικό τίτλο «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την 29η Ιουνίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, στην έδρα της Εταιρείας, Καποδιστρίου 3, Αγία Παρασκευή Αττικής.

Την Κυριακή 12/2/17 και στα πλαίσια εκδήλωσης στους χώρους της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ανακοινώθηκε η συμφωνία "ΔΕΗ Ανανεώσιμες" - ΔΕΘ/Helexpo, με βάση την οποία η "ΔΕΗ Ανανεώσιμες" θα εκτελέσει ένα πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας στους χώρους της ΔΕΘ και επίσης θα εγκαταστήσει σε αυτούς μονάδες ΑΠΕ.

Παρασκευή και Σάββατο 10-11/2/17 αντιπροσωπεία της "ΔΕΗ Ανανεώσιμες" επισκέφθηκε τους νομούς Κοζάνης και Φλώρινας με σκοπό τη διερεύνηση των δυνατοτήτων κατασκευής σταθμού συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού με βιομάζα και ισχύ 75MWth/25MWe αντίστοιχα, αλλά και μικρότερων μονάδων συμπαραγωγής.

Η ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ (ΔΕΗ ΑΝ) ανακοινώνει τη διοικητική αναδιάρθρωση της Εταιρείας, σε επίπεδο Διοικητικού Συμβουλίου, στο πλαίσιο της οποίας ο κ. Ηλίας Μοναχολιάς αναλαμβάνει καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου, η κυρία Στέλλα Κοβλακά αναλαμβάνει καθήκοντα Αναπληρώτριας Διευθύνουσας Συμβούλου, αρμόδια για οικονομικά θέματα και ο κ. Φώτης Βρότσης αναλαμβάνει επίσης καθήκοντα αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου, αρμόδιος για τεχνικά θέματα, θέματα ανάπτυξης και διεθνών σχέσεων της Εταιρείας

Η ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ (ΔΕΗ ΑΝ) ανακοινώνει τη συνεργασία χρηματοδότησης της από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ύψους 85 εκατομμυρίων ευρώ, στο πλαίσιο των προωθούμενων έργων της Εταιρείας, στους τομείς της αιολικής και υδροηλεκτρικής παραγωγής ενέργειας. Πιο συγκεκριμένα, η χρηματοδοτική συμμετοχή και δανειοδότηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων θα αφορά στο πρόγραμμα ανακατασκευής (repowering) και κατασκευής 14 αιολικών πάρκων και 4 μικρών, υδροηλεκτρικών σταθμών με συνολικό κόστος 113,90 εκατομμύρια ευρώ και συνολική, εγκαταστημένη ισχύ, 90,48 MW.