Με την αίτηση προς τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) για την ανάκληση της άδειας παραγωγής στον ΜΥΗΣ Αγυιάς Χανίων, στην Κρήτη, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ (ΔΕΗ ΑΝ) ολοκληρώνει από πλευράς του, τις ενέργειες για την παραχώρηση του συγκεκριμένου χώρου στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Ο ΜΥΗΣ Αγυιάς έχει παραχωρηθεί στην Περιφέρεια Κρήτης, προκειμένου να διαμορφωθεί, στις εγκαταστάσεις του, ένα πρότυπο μουσείο και εκθεσιακός χώρος ενημέρωσης του κοινού για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα.

Η ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ (ΔΕΗ ΑΝ) συμμετείχε στις εργασίες του 21ου  Συνεδρίου για την ενέργεια και την ανάπτυξη, που διοργάνωσε, στις 25 και 26 Οκτωβρίου, το Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιανατολικής Ευρώπης (ΙΕΝΕ). Τη ΔΕΗ ΑΝ εκπροσώπησε ο διευθυντής του Γραφείου Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας, κ. Δημήτρης Κανελλόπουλος.

Αντιπροσωπεία της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ (ΔΕΗ ΑΝ ΑΕ) με επικεφαλής τον διευθυντή του Γραφείου Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Δημήτριο Κανελλόπουλο, συμμετείχε στις εργασίες της διεθνούς συνάντησης για την αιολική ενέργεια, Wind Europe Summit, η οποία έλαβε χώρα στο Αμβούργο, από τις 27 έως τις 29 Σεπτεμβρίου.

Σελίδα 4 από 4