Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε. απαρτίζεται από 9 μέλη.

Πρόεδρος:   Παναγιωτάκης Εμμανουήλ
Αντιπρόεδρος:   Καμηλέρη Άννα
Διευθύνων Σύμβουλος:   Μοναχολιάς Ηλίας
Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος:   Κοβλακά Στέλλα
Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος:   Βρότσης Φώτιος
Μέλη:   Αργυριάδης Χρήστος
    Βουγιουκαλάκης Γεώργιος
    Ματθαιουδάκης Ιωάννης
    Μπούζας Σωτήριος