Η Εταιρεία μας

Οι άνθρωποί μας

Κώδικας Δεοντολογικής Συμπεριφοράς

Στη ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ βασιζόμαστε στους ανθρώπους μας, το προσωπικό της εταιρείας, που υλοποιεί τους σχεδιασμούς για ένα καλύτερο μέλλον για την κοινωνία, με άξονες την επέκταση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τον σεβασμό στο περιβάλλον και την καλυτέρευση στην ποιότητα ζωής στην καθημερινότητα όλων μας.

Με τακτικά εκπαιδευτικά και ενημερωτικά σεμινάρια, καθημερινή επικοινωνία, επισκέψεις, ξεναγήσεις και αποστολές στις εγκαταστάσεις της εταιρείας μας σε όλη την Ελλάδα, οι άνθρωποι της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της συλλογικής μας προσπάθειας για ένα πράσινο, ενεργειακό παρόν και μέλλον.

 

Φωτογραφίες από την εκπαιδευτική επίσκεψη του προσωπικού της ΔΕΗ Ανανεώσιμες ΑΕ στα έργα της εταιρείας