Slide 1

ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ

Με πλήρη σεβασμό στις τοπικές κοινωνίες και το περιβάλλον και με άξονες την περιβαλλοντική μέριμνα και την κοινωνική ευημέρια, πρωταγωνιστούμε στην ενεργειακή μετάβαση της Ελλάδας.

Η εταιρεία

Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες είναι 100% θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ και δραστηριοποιείται πρωτοποριακά, τόσο σε εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, στην Αιολική και Ηλιακή Ενέργεια από την δεκαετία του ’80.

Σήμερα, με 38 αιολικά πάρκα, 18 μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς, 35 φωτοβολταϊκούς σταθμούς και 1 υβριδικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος άνω των 700MW, και το φιλόδοξο επενδυτικό της πλάνο, η ΔΕΗ Ανανεώσιμες έχει τοποθετηθεί δυναμικά στον Ελληνικό χώρο των ΑΠΕ και δημιουργεί τις βάσεις για να οδηγήσει τον ενεργειακό μετασχηματισμό στη χώρα.

Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες επενδύει στη δύναμη της φύσης και σε συνεργασία με τους μεγαλύτερους ενεργειακούς ομίλους και κατασκευαστές αξιοποιεί επιχειρηματικές ευκαιρίες, με στόχο την προώθηση έργων παραγωγής πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας και αποθήκευσης ενέργειας. Καινοτομεί στην Ελλάδα με την δραστηριοποίησή της σε όλες τις μορφές ΑΠΕ, αιολική, ηλιακή, υδροηλεκτρική, γεωθερμία και βιομάζα – βιοαέριο και υλοποιεί δομημένο στρατηγικό σχεδιασμό, ανακατασκευάζοντας τα υφιστάμενα μικρά υδροηλεκτρικά έργα και επεκτείνοντας το διαθέσιμο δυναμικό της με νέα έργα που συμπεριλαμβάνουν σταθμούς γεωθερμίας και βιομάζας, αλλά κυρίως μεγάλα φωτοβολταϊκά και αιολικά πάρκα.

Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες διαθέτει σήμερα ένα χαρτοφυλάκιο έργων συνολικής ισχύος άνω των 600MW. Επίσης, έχει ξεκινήσει ή θα ξεκινήσει άμεσα η κατασκευή επιπρόσθετων φωτοβολταϊκών έργων συνολικής ισχύος περί τα 900MW, συμπεριλαμβανομένου του εμβληματικού φωτοβολταϊκού έργου Ορυχείο ΔΕΗ Πτολεμαΐδα ισχύος 550MW που αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα φωτοβολταϊκά έργα στην Ευρώπη.

Στρατηγικός στόχος της εταιρείας είναι η περαιτέρω διεύρυνση του χαρτοφυλακίου σε νέες τεχνολογίες ΑΠΕ, όπως τα υπεράκτια αιολικά και τα πλωτά φωτοβολταϊκά, η ανάπτυξη συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας με χρήση συσσωρευτών (μπαταρίες). Όσον αφορά το συνολικό χαρτοφυλάκιο της ΔΕΗ Ανανεώσιμες, είναι διασφαλισμένες τεχνικά και αδειοδοτικά συνθήκες ωρίμανσης για έργα άνω των 4GW. Με βάση το ισχύον πενταετές επιχειρηματικό πλάνο της εταιρείας, η ΔΕΗ Ανανεώσιμες στοχεύει στην διαμόρφωση ενός διευρυμένου και διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου έργων ΑΠΕ και αποθήκευσης ενέργειας, είτε μέσω οργανικής ανάπτυξης είτε μέσω εξαγορών και συνεργασιών με εταιρίες εγνωσμένου κύρους, που αναμένεται να ανέλθει σε επίπεδα άνω των 5GW εντός της επόμενης πενταετίας.

Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
previous arrow
next arrow
Καινοτομία
Επενδύουμε σε όλες τις καινοτόμες ανανεώσιμες τεχνολογίες για παραγωγή καθαρής ηλεκτρικής ενέργειας με μηδενικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Δημιουργούμε νέα σύγχρονα έργα και αναβαθμίζουμε τη λειτουργικότητα και αποδοτικότητα των υφιστάμενων υποδομών.
Ανάπτυξη
Εξασφαλίζουμε τα απαιτούμενα έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας κοντά στην κατανάλωση. Αξιοποιούμε τους φυσικούς πόρους με τις λιγότερες δυνατές επιπτώσεις στο περιβάλλον και βελτιώνουμε την ποιότητα ζωής και την καθημερινότητα των κατοίκων των τοπικών κοινωνιών.
Ασφαλές Περιβάλλον
Δεσμευόμαστε για την ανάπτυξη έργων ΑΠΕ που εγγυώνται ένα καθαρό, οικολογικό και ασφαλές περιβάλλον όχι μόνο για τους εργαζόμενους, τους συνεργάτες μας και τις τοπικές κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε, αλλά και για τις επόμενες γενιές.
Αξιοποίηση των δυνάμεων της φύσης
Η χώρα μας έχει πλούσιο δυναμικό ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, το οποίο μπορεί να την οδηγήσει σε ενεργειακή ανεξαρτησία και οικονομική ανάπτυξη, εξασφαλίζοντας παράλληλα ένα καθαρότερο περιβάλλον.
Αυτή είναι η εθνική μας περιουσία και οφείλουμε να την αναπτύξουμε προς όφελος των γενιών που ακολουθούν.
 
Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες, 100% θυγατρική της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού, είναι η μόνη ελληνική εταιρεία που δραστηριοποιείται από το 1982 και στις 5 μορφές Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), συμβάλλοντας έτσι στην εκμετάλλευση των ανανεώσιμων πόρων.

 

Ακολουθήστε μας

Google reCAPTCHA icon
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και την Google με βάση την Πολιτική απορρήτου και τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών.