Τα Έργα μας

Υπάρχουσες εγκαταστάσεις

Η παρουσία μας

Με 20 αιολικά πάρκα, 17 μικρούς υδροηλεκτρικούς και 28 φωτοβολταϊκούς σταθμούς εν λειτουργία, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 153 MW η ΔΕΗ Ανανεώσιμες έχει τοποθετηθεί από την αρχή δυναμικά στον ελληνικό χώρο των ΑΠΕ.

Σκοπός της εταιρείας είναι με την ολοκλήρωση της εφαρμογής του πενταετούς επιχειρηματικού της σχεδίου 2014–2018, να έχει υπερδιπλασιάσει το χαρτοφυλάκιο εγκατεστημένης ισχύος που διαθέτει και να αυξήσει σε σημαντικό βαθμό το μερίδιο της στην αγορά.

 Επεξήγηση Συμβόλων  Οι αριθμοί
energy1 ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  81,71 MW από Αιολικά Πάρκα
 energy2 ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ    69,55 ΜW από Μικρές Υδροηλεκτρικές Εγκατ/σεις
 energy3 ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  1,32 MW από Φωτοβολταϊκά Πάρκα