Μελλοντικά Έργα

Μελλοντικές εγκαταστάσεις

 

 Επεξήγηση Συμβόλων  Οι αριθμοί
energy4 ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  23,65 MW υπό κατασκευή
energy6 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ
energy5 ΥΒΡΙΔΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ