Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών 0083/19/5300 για την «Προμήθεια, Κατασκευή και Συντήρηση Έργων Αναδάσωσης ως υλοποίηση των: α) «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΚΕΛΩΠΗ ΧΙΟΥ» και β) «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΜΙΝΑΚΙΑ ΨΑΡΩΝ»

Ανακοίνωση 13/11/2020 που αφορά τον διαγωνισμό 0083/19/5300


Με την παρούσα η ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προσφορά για τη «Προμήθεια, Κατασκευή και Συντήρηση Έργων Αναδάσωσης ως υλοποίηση των: α) «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΚΕΛΩΠΗ ΧΙΟΥ» και β) «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΜΙΝΑΚΙΑ ΨΑΡΩΝ», στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 5 του Ν. 998/1979 για την εγκατάσταση των Αιολικών Σταθμών ισχύος 2,475 MW στη θέση Μελανιός Χίου και 1,8 MW στη θέση Προφήτης Ηλίας Ψαρών, αντίστοιχα», συμπεριλαμβανομένης της τριετούς Συντήρησης, Άρδευσης και Λίπανσης, ανώτατης προϋπολογιζόμενης δαπάνης 40.355,64 € (στο εξής «το Έργο»).

Στον παραπάνω προϋπολογισμό δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Ο προϋπολογισμός αναλύεται ως εξής:

  1. Προμήθεια, Κατασκευή και Συντήρηση, Άρδευση και Λίπανση για τρία έτη της «ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΔΑΣΩΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΚΕΛΩΠΗ ΧΙΟΥ»  ύψους 24.496,37 €.
  2. Αμοιβή Επιβλέποντα Δασολόγου Μελετητή για το έργο της «ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΔΑΣΩΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΚΕΛΩΠΗ ΧΙΟΥ»  ύψους 4.899,27 €.
  3. Προμήθεια, Κατασκευή και Συντήρηση, Άρδευση και Λίπανση για τρία έτη της «ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΔΑΣΩΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΜΙΝΑΚΙΑ ΨΑΡΩΝ», ύψους 9.133,33 €.
  4. Αμοιβή Επιβλέποντα Δασολόγου Μελετητή για το έργο της «ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΔΑΣΩΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΜΙΝΑΚΙΑ ΨΑΡΩΝ», ύψους 1.826,67 €

Λήξη Προθεσμίας Υποβολής Προσφορών: Τρίτη 24/11/2020 και ώρα 14:00


Κατεβάστε ολόκληρη την πρόσκληση πατώντας εδώ.